Bảng giá

3,000,000 đ

1 Album 20x20

2 Ảnh phóng to 50x75

1 Ảnh bàn 20 x30

2 DVD lồng nhạc

Miễn phí 5 điểm chụp

3,990,000 đ

1 Album 20x30

2 Ảnh phóng to 50x75

1 Ảnh bàn 20 x30

2 DVD lồng nhạc

Miễn phí nhiều điểm chụp

4,990,000 đ

1 Album 30x30

2 Ảnh phóng to 60x90

1 Ảnh bàn 20 x30

2 DVD lồng nhạc

Miễn phí nhiều điểm chụp

5,990,000 đ

1 Album 25x38

2 Ảnh phóng to 60x90

1 Ảnh bàn 20 x30

2 DVD lồng nhạc

Miễn phí nhiều điểm chụp

6,990,000 đ

1 Album 30 x35

1 Ảnh phóng to 60x90

1 Ảnh phóng to 60x90

2 DVD lồng nhạc

Tặng vĩnh viến vest chú rể

7,990,000 đ

1 Album 30 x 45

2 Ảnh phóng to 70x110

2 DVD lồng nhạc

1Album bỏ túi 9x12

1 Ảnh để bàn 20x30

Kết nối với chúng tôi

Bản đồ